Relax Diet

Onze producten

Medische voorwaarden

Volgende zaken kunnen eventuele contra-indicaties vertonen om het volgen van een proteïnedieet. Indien je een van deze indicaties hebt dient de persoon eerst zijn huisarts te raadplegen !!

Hebt of heeft u nierproblemen?

Hebt of heeft u leverproblemen, leverinsufficiëntie?

Lijdt u aan diabetes? (type i of ii)

Heeft u een recent hartinfarct gehad? < 6 maanden

Hebt of heeft u hartritme stoornissen, regelmatige spierkrampen?

Hebt u ooit een cerebraal - vasculair accident, kanker gehad?

Heeft u last van jicht? ja neen heeft u psychische problemen?

Bent u zwanger, of van plan zwanger te worden? geeft u borstvoeding?

Neemt u medicatie: diuretica, colchicine, cortisone?

Bent u allergisch voor vlees, vis of zuivelproducten?

Onze promoties

Er zijn geen promoties

Bij Relax Diet kunt u betalen per overschrijving en volgende methodes